დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ LUCRA CUSTOM
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R LIMITED DBA-L455F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,493 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,618 დავამატოთ
RS DBA-L455F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,548 დავამატოთ
RS DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,672 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2012.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R LIMITED DBA-L455F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,452 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,573 დავამატოთ
RS DBA-L455F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,505 დავამატოთ
RS DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,626 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2012.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RS DBA-L455F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,555 დავამატოთ
RS DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,676 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2012.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R LIMITED DBA-L455F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,452 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,573 დავამატოთ
RS CBA-L455F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,555 დავამატოთ
RS CBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,676 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2011.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R LIMITED DBA-L455F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,400 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,521 დავამატოთ
RS CBA-L455F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,520 დავამატოთ
RS CBA-L465F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,641 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2010.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RS CBA-L455F KF-DET FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,570 დავამატოთ
RS CBA-L465F KF-DET Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,691 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L455F KF-VE FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,420 დავამატოთ
R DBA-L455F KF-VE FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,366 დავამატოთ
R CBA-L465F KF-VE Full-time 4WD 4AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,471 დავამატოთ
SUBARU LUCRA CUSTOMSUBARU LUCRA CUSTOM
გამოშვება  2010.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R DBA-L455F KF-VE FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,366 დავამატოთ
R CBA-L465F KF-VE Full-time 4WD CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,487 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L455F KF-VE FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,420 დავამატოთ
R LIMITED DBA-L465F KF-VE Full-time 4WD CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,541 დავამატოთ
RS CBA-L455F KF-DET FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,570 დავამატოთ
RS CBA-L465F KF-DET Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,691 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp