დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ VIVIO
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1997.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
M 300 EXTRA E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 864 დავამატოთ
RX-SS E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,198 დავამატოთ
RX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 პრემიუმი(98) 1,263 დავამატოთ
RX-RA E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 პრემიუმი(98) 1,360 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 737 დავამატოთ
RX-SS E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
GX-SS E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,214 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 797 დავამატოთ
RX-R E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 პრემიუმი(98) 1,138 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,079 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 859 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 944 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 809 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 889 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 879 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 939 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 754 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 814 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 749 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 689 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
EF-S V-KW4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 698 დავამატოთ
EF-S V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
EF-S V-KW3 EN07 FF 3AT 0.658 42 რეგულარი(92) 610 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 909 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 989 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 857 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 937 დავამატოთ
M 300 EXTRA E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 799 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1997.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RX-SS E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
RX-SS E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,198 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1996.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
REEBOK E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
REEBOK E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 938 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1996.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 975 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 915 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,135 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,055 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1995.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
M 300 E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 929 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 879 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 819 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1995.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RX-R SPECIAL VERSION E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,378 დავამატოთ
RX-R SPECIAL VERSION E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1995.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 794 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 734 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 837 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 777 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1995.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 975 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 915 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 884 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 824 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 799 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 739 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 669 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,135 დავამატოთ
M 300 TYPE S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,055 დავამატოთ
M 300 E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,014 დავამატოთ
M 300 E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 934 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 939 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 859 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,089 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 960 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 900 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 914 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 854 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 842 დავამატოთ
EL-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 782 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,125 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,045 დავამატოთ
M 300 E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,044 დავამატოთ
M 300 E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 964 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 982 დავამატოთ
EL-S E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 902 დავამატოთ
EF-S V-KW3 EN07 FF 3AT 0.658 42 რეგულარი(92) 610 დავამატოთ
EF-S V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
2 SEATER V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 548 დავამატოთ
EF-S V-KW4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 698 დავამატოთ
RX-R E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,203 დავამატოთ
M 300 E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,195 დავამატოთ
GX-R E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,125 დავამატოთ
GX-L E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,065 დავამატოთ
RX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
GX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,255 დავამატოთ
GX-L E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,195 დავამატოთ
GX-L E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,132 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1994.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 724 დავამატოთ
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 784 დავამატოთ
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 767 დავამატოთ
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 827 დავამატოთ
4WD LIMITED E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 854 დავამატოთ
4WD LIMITED E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 897 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1994.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ef V-KW3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 723 დავამატოთ
GX-L E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,132 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 810 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 890 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,010 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 699 დავამატოთ
RX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
EM-S E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 910 დავამატოთ
EM-S E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 850 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 870 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 759 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 960 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 847 დავამატოთ
ef V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 663 დავამატოთ
E V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
ef V-KW4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 783 დავამატოთ
EX E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 953 დავამატოთ
GX-L E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
2 SEATER V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 548 დავამატოთ
GX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,255 დავამატოთ
GX-L E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,170 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,059 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 920 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 860 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 802 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 742 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,090 დავამატოთ
GX-R E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,125 დავამატოთ
RX-R E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,203 დავამატოთ
EX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,013 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1994.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GX-T E-KY3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,358 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1994.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
4WD LIMITED E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 829 დავამატოთ
4WD LIMITED E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 872 დავამატოთ
SOUND SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 946 დავამატოთ
SOUND SPECIAL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 886 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1994.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GX-L SOUND SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,140 დავამატოთ
GX-L SOUND SPECIAL E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,270 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 847 დავამატოთ
EX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,013 დავამატოთ
EX E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 953 დავამატოთ
EM-P E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 932 დავამატოთ
EM-P E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 872 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 896 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 836 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 834 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 774 დავამატოთ
ef E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 704 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,090 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 960 დავამატოთ
ef V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 663 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,059 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 946 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 886 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 870 დავამატოთ
GX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,225 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 810 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,010 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 890 დავამატოთ
ef V-KW3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 723 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
GX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,255 დავამატოთ
2 SEATER V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 548 დავამატოთ
ef V-KW4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 783 დავამატოთ
RX-R E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,203 დავამატოთ
GX-R E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,125 დავამატოთ
GX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,172 დავამატოთ
RX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
GX E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,302 დავამატოთ
E V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
RX-RA E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RX-R S1 E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,462 დავამატოთ
RX-R S1 E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,337 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 759 დავამატოთ
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 699 დავამატოთ
SUBARU VIVIOSUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
T TOP E-KY3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,258 დავამატოთ
T TOP E-KY3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,198 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,250 დავამატოთ
GX-R E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,120 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
A1 E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,035 დავამატოთ
A1 E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1993.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 802 დავამატოთ
EL SPECIAL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 742 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1992.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ef E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 699 დავამატოთ
ef E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 759 დავამატოთ
ef E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 755 დავამატოთ
ef E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 815 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1992.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EX E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 939 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,056 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 842 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 922 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 949 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 769 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 829 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 889 დავამატოთ
EX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 829 დავამატოთ
ef V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 656 დავამატოთ
EM-P E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 859 დავამატოთ
EM-P E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 919 დავამატოთ
GX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,222 დავამატოთ
GX E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,299 დავამატოთ
RX-R E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,223 დავამატოთ
GX E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,169 დავამატოთ
RX-R E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,098 დავამატოთ
ef V-KW4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 776 დავამატოთ
2 SEATER V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 546 დავამატოთ
ES E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 996 დავამატოთ
E V-KW3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 615 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 939 დავამატოთ
ef V-KW3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 716 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 885 დავამატოთ
ef E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 965 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 999 დავამატოთ
EM E-KK4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,079 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 865 დავამატოთ
EM E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 879 დავამატოთ
E V-KW3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
EL E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 52 რეგულარი(92) 805 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1992.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RX-RA E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
SUBARU VIVIO
გამოშვება  1992.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RX-R S1 E-KK4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,462 დავამატოთ
RX-R S1 E-KK3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,337 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp