დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ STELLA
SUBARU STELLA
გამოშვება  2022.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,201 დავამატოთ
G 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
L 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
G 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,425 დავამატოთ
CUSTOM R 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,518 დავამატოთ
CUSTOM R 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,645 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2021.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,201 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,425 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,518 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,645 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2020.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,199 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,326 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,425 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 5BA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,518 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 5BA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,645 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2020.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,133 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,199 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,260 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,326 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,425 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,518 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,645 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,656 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,782 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,112 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,177 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,237 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,274 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,301 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,399 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,133 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,199 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,260 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,326 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,425 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,518 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,645 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,656 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,782 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2017.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,112 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,177 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,237 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,274 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,301 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,399 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,490 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,615 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,625 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,750 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2016.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,210 დავამატოთ
G DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,258 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,334 დავამატოთ
CUSTOM F DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
G DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,377 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,404 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,469 დავამატოთ
CUSTOM F DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,474 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,544 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,604 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,609 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,744 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2016.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,210 დავამატოთ
G DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,258 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
GS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,334 დავამატოთ
G DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,377 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,382 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
GS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,507 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2016.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM R DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,544 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,609 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,744 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2015.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,210 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,258 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,334 დავამატოთ
G DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
G DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,377 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
GS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,382 დავამატოთ
GS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,507 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,404 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,469 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,593 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,604 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,663 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,728 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2014.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,160 დავამატოთ
L SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,285 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,284 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,408 დავამატოთ
LS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,356 დავამატოთ
LS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,480 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,408 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,533 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,542 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,667 დავამატოთ
G DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,193 დავამატოთ
G DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
G SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
G SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,378 დავამატოთ
GS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,328 დავამატოთ
GS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,453 დავამატოთ
GS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,388 დავამატოთ
GS SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,513 დავამატოთ
CUSTOM R TYPE S DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,370 დავამატოთ
CUSTOM R TYPE S DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,495 დავამატოთ
CUSTOM R TYPE S SMART ASSIST ALPHA DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,430 დავამატოთ
CUSTOM R TYPE S SMART ASSIST ALPHA DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,555 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,151 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,236 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,276 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,223 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,275 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,348 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,399 დავამატოთ
LS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,295 დავამატოთ
LS SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,347 დავამატოთ
LS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,420 დავამატოთ
LS SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,471 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,348 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,399 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,472 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,524 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,482 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,533 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,606 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,658 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2014.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,199 დავამატოთ
L DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,258 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,323 დავამატოთ
G DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,253 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,307 დავამატოთ
G DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,377 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,431 დავამატოთ
GS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,318 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,372 დავამატოთ
GS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,442 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,496 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,404 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,458 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,582 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA150F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,593 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,663 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA160F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,717 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2013.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,612 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2013.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,081 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,202 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,120 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,241 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,190 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,311 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,240 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,361 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,311 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,432 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,361 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,482 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,441 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,562 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2013.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,081 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,120 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,202 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,241 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,190 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,240 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,311 დავამატოთ
L LIMITED SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,361 დავამატოთ
LS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,260 დავამატოთ
LS SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,310 დავამატოთ
LS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,381 დავამატოთ
LS SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,431 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,311 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,361 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,432 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,482 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,441 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,562 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,612 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2012.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,490 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,611 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2011.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,490 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,611 დავამატოთ
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,133 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,254 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,223 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,344 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,315 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,436 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED S DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,360 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED S DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,481 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,400 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,521 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2011.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,133 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,254 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,223 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,344 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,315 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,436 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED S DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,360 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED S DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,481 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,400 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,521 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2011.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,133 დავამატოთ
L DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,254 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,213 დავამატოთ
L LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,334 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,315 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,436 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,471 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA100F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,490 დავამატოთ
CUSTOM RS DBA-LA110F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,611 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2010.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,201 დავამატოთ
LS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,310 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,301 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,410 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,465 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,574 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,490 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,599 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2009.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L BLACK INTERIOR SELECTION DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,071 დავამატოთ
L BLACK INTERIOR SELECTION DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,180 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2009.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 945 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,054 დავამატოთ
L DBA-RN1 EN07 FF 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 893 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,002 დავამატოთ
LS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,154 დავამატოთ
LS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,263 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,161 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,271 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,338 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,447 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,502 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,611 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,264 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,373 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,527 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,636 დავამატოთ
L BLACK INTERIOR SELECTION DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
L BLACK INTERIOR SELECTION DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,149 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2008.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
REVESTA S ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,481 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,590 დავამატოთ
L LIMITED DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 987 დავამატოთ
L LIMITED DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,096 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,292 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,401 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2008.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 941 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,050 დავამატოთ
L DBA-RN1 EN07 FF 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 888 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
LS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,150 დავამატოთ
LS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,259 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,155 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,264 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,334 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,443 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,600 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,260 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,369 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,523 დავამატოთ
REVESTA S ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,632 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2007.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LX HID SELECTION DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,197 დავამატოთ
LX HID SELECTION DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,306 დავამატოთ
CUSTOM RS S EDITION ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,502 დავამატოთ
CUSTOM RS S EDITION ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,611 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2007.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM R SPECIAL DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,150 დავამატოთ
CUSTOM R SPECIAL DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,259 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2007.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LX INTERIOR SELECTION DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
LX INTERIOR SELECTION DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SPECIAL DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 920 დავამატოთ
L SPECIAL DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2007.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 941 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,239 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,050 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,348 დავამატოთ
L DBA-RN1 EN07 FF 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 888 დავამატოთ
LX DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,108 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 54 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,428 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,537 დავამატოთ
LX DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,217 დავამატოთ
CUSTOM G DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,124 დავამატოთ
CUSTOM G DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,233 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,239 დავამატოთ
REVESTA DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,348 დავამატოთ
SUBARU STELLASUBARU STELLA
გამოშვება  2006.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 987 დავამატოთ
L DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,096 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,397 დავამატოთ
LX DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,108 დავამატოთ
CUSTOM RS ABA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,506 დავამატოთ
LX DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,217 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,197 დავამატოთ
CUSTOM R DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,306 დავამატოთ
SUBARU STELLA
გამოშვება  2006.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM R IVORY SELECTION DBA-RN1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,250 დავამატოთ
CUSTOM R IVORY SELECTION DBA-RN2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,359 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp