დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ SAMBAR TRY
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1992.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DIAS PLUS E V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,415 დავამატოთ
DIAS PLUS E V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,322 დავამატოთ
DIAS PLUS E V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,256 დავამატოთ
RJ EXTRA-S V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,117 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1991.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DIAS V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,140 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,492 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,404 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,338 დავამატოთ
DIAS V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,077 დავამატოთ
DIAS V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,011 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,274 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,218 დავამატოთ
RJ V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,051 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,140 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,074 დავამატოთ
RJ V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,008 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,548 დავამატოთ
RJ V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 942 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1991.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RJ EXTRA-S V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
DIAS PLUS S V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,191 დავამატოთ
DIAS PLUS S V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,257 დავამატოთ
DIAS PLUS S V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,353 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1990.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RJ EXTRA V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,148 დავამატოთ
RJ EXTRA V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,039 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1990.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
XV SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,221 დავამატოთ
XV SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,287 დავამატოთ
RJ V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,034 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,062 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,128 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,206 დავამატოთ
RJ V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 925 დავამატოთ
XS SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,262 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,136 დავამატოთ
DIAS V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 994 დავამატოთ
XV SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
XV SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,431 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,202 დავამატოთ
DIAS V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,123 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,290 დავამატოთ
DIAS II SUPER CHARGER V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,346 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1990.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DIAS PLUS S V-KV3 EN07 RR 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,099 დავამატოთ
DIASII PLUS S SUPER CHARGER SUN SUN ROOF V-KV3 EN07 RR CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,302 დავამატოთ
DIAS PLUS S V-KV4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 40 რეგულარი(92) 1,228 დავამატოთ
DIASII PLUS S SUPER CHARGER SUN SUN ROOF V-KV4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 55 რეგულარი(92) 1,446 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1989.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
STRIDE M-KR5 EK23 RR 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 973 დავამატოთ
STRIDE M-KR6 EK23 Part-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 1,063 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1989.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TS M-KR6 EK23 Full-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 1,129 დავამატოთ
FX M-KR1 EK23 RR 4AT 0.544 28 რეგულარი(92) 797 დავამატოთ
TS M-KR6 EK23 Full-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 1,077 დავამატოთ
TG M-KR6 EK23 Part-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 1,002 დავამატოთ
TG M-KR6 EK23 Part-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 973 დავამატოთ
TX M-KR6 EK23 Part-time 4WD 4MT 0.544 34 რეგულარი(92) 922 დავამატოთ
FG M-KR5 EK23 RR 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 936 დავამატოთ
FG M-KR5 EK23 RR 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 883 დავამატოთ
FX M-KR1 EK23 RR 4MT 0.544 28 რეგულარი(92) 768 დავამატოთ
SUBARU SAMBAR TRY
გამოშვება  1989.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SOUND SPECIAL M-KR5 EK23 RR 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 898 დავამატოთ
SOUND SPECIAL M-KR6 EK23 Part-time 4WD 5MT 0.544 34 რეგულარი(92) 1,017 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp