დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ REX
SUBARU REX
გამოშვება  1991.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
-HAI E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 849 დავამატოთ
-HAI E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 791 დავამატოთ
FERIA AI-3 E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 787 დავამატოთ
FERIA AI-3 E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 729 დავამატოთ
FERIA AI-3 E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 972 დავამატოთ
FERIA AI-3 E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 884 დავამატოთ
FERIA AI-5 E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 820 დავამატოთ
FERIA AI-5 E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 772 დავამატოთ
FERIA AI-5 E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,015 დავამატოთ
FERIA AI-5 E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 927 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1991.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
FERIA LA SPECIAL V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 691 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 598 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL V-KP4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 779 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 692 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 634 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 887 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 799 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 712 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 654 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 899 დავამატოთ
FERIA LA SPECIAL E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 819 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1991.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
FERIA AI-II E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 787 დავამატოთ
FERIA AI-II E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 729 დავამატოთ
FERIA AI-II E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,011 დავამატოთ
FERIA AI-II E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 923 დავამატოთ
FERIA LA V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 691 დავამატოთ
FERIA LA V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 598 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1990.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
FUTURE E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,058 დავამატოთ
FUTURE E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,106 დავამატოთ
FERIA I4 E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 789 დავამატოთ
FERIA I4 E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 847 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1990.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
JOPLE E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 921 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 833 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 946 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 858 დავამატოთ
JOPLE V-KP4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 776 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 946 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 858 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 921 დავამატოთ
JOPLE E-KH4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 833 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1990.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
FERIA ai E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 787 დავამატოთ
FERIA ai E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 729 დავამატოთ
FERIA ai V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 786 დავამატოთ
FERIA ai V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 693 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1990.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F V-KP4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 713 დავამატოთ
2 SEATER V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 534 დავამატოთ
V E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 865 დავამატოთ
V E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 913 დავამატოთ
FERIA V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 742 დავამატოთ
F V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 543 დავამატოთ
F V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 636 დავამატოთ
F-S V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 555 დავამატოთ
F-S V-KP3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 648 დავამატოთ
FERIA V-KP3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 649 დავამატოთ
V E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 961 დავამატოთ
FERIA II E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 813 დავამატოთ
V E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 913 დავამატოთ
A-I E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 773 დავამატოთ
AX-I E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 835 დავამატოთ
FERIA II E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 755 დავამატოთ
FERIA E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 685 დავამატოთ
A E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 656 დავამატოთ
FERIA E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 743 დავამატოთ
A-I E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 861 დავამატოთ
VX E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 975 დავამატოთ
CX-I E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 944 დავამატოთ
VX E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,171 დავამატოთ
VX E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,023 დავამატოთ
VX E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,072 დავამატოთ
VX E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,120 დავამატოთ
A E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 598 დავამატოთ
VX E-KH4 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,115 დავამატოთ
CX-I E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 886 დავამატოთ
C-I E-KH4 EN07 Part-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 798 დავამატოთ
C-I E-KH4 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 886 დავამატოთ
C E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 623 დავამატოთ
C E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 681 დავამატოთ
FERIA E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 715 დავამატოთ
FERIA E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 773 დავამატოთ
FERIA II E-KH3 EN07 FF 5MT 0.658 42 რეგულარი(92) 790 დავამატოთ
FERIA II E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 42 რეგულარი(92) 848 დავამატოთ
AX-I E-KH3 EN07 FF CVT 0.658 48 რეგულარი(92) 893 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1990.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LA SPECIAL E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 609 დავამატოთ
LA SPECIAL E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 677 დავამატოთ
LA SPECIAL E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 707 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1989.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MARENO E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 738 დავამატოთ
MARENO II E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 795 დავამატოთ
VX E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 61 რეგულარი(92) 1,083 დავამატოთ
VX E-KH1 EN05 FF 5MT 0.547 61 რეგულარი(92) 1,035 დავამატოთ
MARENO E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 727 დავამატოთ
MARENO E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 795 დავამატოთ
VX E-KH2 EN05 Full-time 4WD CVT 0.547 61 რეგულარი(92) 1,121 დავამატოთ
V E-KH1 EN05 FF 5MT 0.547 61 რეგულარი(92) 837 დავამატოთ
CX E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 870 დავამატოთ
CX E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 802 დავამატოთ
A E-KH2 EN05 Part-time 4WD 5MT 0.547 38 რეგულარი(92) 741 დავამატოთ
V E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 61 რეგულარი(92) 927 დავამატოთ
VX E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 61 რეგულარი(92) 973 დავამატოთ
V E-KH1 EN05 FF 5MT 0.547 61 რეგულარი(92) 879 დავამატოთ
A E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 598 დავამატოთ
V E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 61 რეგულარი(92) 885 დავამატოთ
VX E-KH1 EN05 FF 5MT 0.547 61 რეგულარი(92) 925 დავამატოთ
A E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 666 დავამატოთ
MARENO E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 670 დავამატოთ
VX E-KH2 EN05 Full-time 4WD 5MT 0.547 61 რეგულარი(92) 1,065 დავამატოთ
C E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 686 დავამატოთ
C E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 618 დავამატოთ
CX E-KH2 EN05 Full-time 4WD 5MT 0.547 38 რეგულარი(92) 923 დავამატოთ
C E-KH2 EN05 Part-time 4WD 5MT 0.547 38 რეგულარი(92) 766 დავამატოთ
MARENO II E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 825 დავამატოთ
SUBARU REX
გამოშვება  1989.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MARENO LA E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 697 დავამატოთ
MARENO LA E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 629 დავამატოთ
MARENO AI E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 738 დავამატოთ
MARENO AI E-KH1 EN05 FF 4MT 0.547 38 რეგულარი(92) 670 დავამატოთ
MARENO E-KH1 EN05 FF CVT 0.547 38 რეგულარი(92) 868 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp