დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ R1
SUBARU R1
გამოშვება  2009.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PREMIUM BLACK LIMITED DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,349 დავამატოთ
PREMIUM BLACK LIMITED DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,458 დავამატოთ
PREMIUM BLACK LIMITED ABA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
PREMIUM BLACK LIMITED ABA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,600 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2008.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,271 დავამატოთ
R DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
S ABA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,428 დავამატოთ
S ABA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,537 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2007.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,271 დავამატოთ
R DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
S ABA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,428 დავამატოთ
S ABA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,537 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2006.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
I DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,145 დავამატოთ
R DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,271 დავამატოთ
I DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,254 დავამატოთ
S ABA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,428 დავამატოთ
S ABA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,537 დავამატოთ
R DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2005.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
I CBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,134 დავამატოთ
I CBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2005.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R CBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,260 დავამატოთ
R CBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,369 დავამატოთ
SUBARU R1SUBARU R1
გამოშვება  2005.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
I DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,145 დავამატოთ
R DBA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,271 დავამატოთ
R DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 54 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
I DBA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,254 დავამატოთ
S ABA-RJ1 EN07 FF CVT 0.658 64 პრემიუმი(98) 1,428 დავამატოთ
S ABA-RJ2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 პრემიუმი(98) 1,537 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp