დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ JUSTY
SUBARU JUSTYSUBARU JUSTY
გამოშვება  2022.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 5BA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,975 დავამატოთ
BASE GRADE 5BA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 2,175 დავამატოთ
SUBARU JUSTYSUBARU JUSTY
გამოშვება  2020.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 5BA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,965 დავამატოთ
BASE GRADE 5BA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 2,165 დავამატოთ
SUBARU JUSTYSUBARU JUSTY
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,557 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,716 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,785 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,939 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,978 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 1,984 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 2,110 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 2,178 დავამატოთ
SUBARU JUSTYSUBARU JUSTY
გამოშვება  2018.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,685 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,753 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,904 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,942 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 1,948 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 2,071 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 2,138 დავამატოთ
SUBARU JUSTYSUBARU JUSTY
გამოშვება  2016.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,685 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,753 დავამატოთ
GS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 1,890 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,904 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-FE FF CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 1,942 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST DBA-M900F 1KR-VET FF CVT 0.996 98 რეგულარი(92) 2,071 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-M910F 1KR-FE Full-time 4WD CVT 0.996 69 რეგულარი(92) 2,138 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1992.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,212 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,302 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 933 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,026 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,283 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 959 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,000 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,231 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1992.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MYME II SUPER SELECT E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,340 დავამატოთ
MYME II SUPER SELECT E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,269 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1991.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,087 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 920 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 987 დავამატოთ
MYME A E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 813 დავამატოთ
MYME A E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 890 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 920 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 987 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,037 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,108 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,106 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,177 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,083 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,158 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,012 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1990.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,069 დავამატოთ
MYME II E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 898 დავამატოთ
MYME II E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 965 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1990.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,143 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 905 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 997 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,068 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 972 დავამატოთ
L E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 649 დავამატოთ
MYME A E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 798 დავამატოთ
MYME A E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 875 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 905 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 972 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,093 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
MYME E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,022 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,072 დავამატოთ
MYME II E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,162 დავამატოთ
SUBARU JUSTY
გამოშვება  1989.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
M E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 849 დავამატოთ
RF E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,137 დავამატოთ
MF E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
MF E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 969 დავამატოთ
M E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 944 დავამატოთ
MF E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 819 დავამატოთ
L E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 649 დავამატოთ
MF E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 886 დავამატოთ
RF E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,066 დავამატოთ
R E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,118 დავამატოთ
M E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 782 დავამატოთ
R E-KA8 EF12 Part-time 4WD 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,047 დავამატოთ
M E-KA8 EF12 Part-time 4WD CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 1,015 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 972 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 905 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF CVT 1.189 73 რეგულარი(92) 935 დავამატოთ
MYME E-KA7 EF12 FF 5MT 1.189 73 რეგულარი(92) 865 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp