დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ DIAS WAGON
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2019.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RS SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,601 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,711 დავამატოთ
RS SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,738 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,848 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RS SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,590 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,711 დავამატოთ
RS SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,727 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,848 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2017.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
RS SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,561 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
RS SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,696 დავამატოთ
RS LIMITED SMART ASSIST ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,814 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2015.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LS ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,409 დავამატოთ
LS ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
RS ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,550 დავამატოთ
RS ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,615 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,744 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2015.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LS ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,409 დავამატოთ
LS ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
RS ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,550 დავამატოთ
RS ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S321N KF FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,615 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S331N KF Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,744 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LS ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,409 დავამატოთ
LS ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,539 დავამატოთ
RS ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,550 დავამატოთ
RS ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,679 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,615 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,744 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2009.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LS ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,370 დავამატოთ
LS ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,496 დავამატოთ
RS ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,507 დავამატოთ
RS ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,633 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S321N KF-DET FR 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,570 დავამატოთ
RS LIMITED ABA-S331N KF-DET Full-time 4WD 4AT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,696 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2008.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LIMITED ABA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,241 დავამატოთ
LIMITED ABA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,308 დავამატოთ
LIMITED ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,393 დავამატოთ
LIMITED ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,461 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2008.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER CHARGER ABA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,376 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,443 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,194 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,261 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,595 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,346 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,413 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2007.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,388 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,455 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,236 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,559 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,303 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,407 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,626 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE LIMITED TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,474 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,407 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,474 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,173 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,559 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,240 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,626 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,325 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,392 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2007.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ABA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,194 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,261 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,346 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,413 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,376 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,443 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,528 დავამატოთ
SUPER CHARGER ABA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,595 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2006.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,407 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,474 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,173 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,559 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,240 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,626 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,325 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,392 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2005.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,407 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,474 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,173 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,240 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,559 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,626 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,325 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,392 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2004.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,250 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,146 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,447 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,402 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,599 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,532 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2004.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,250 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,146 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,447 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,380 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,402 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,298 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,599 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,532 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2004.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TOUGH PACKAGE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,297 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,230 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,478 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,411 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,449 დავამატოთ
TOUGH PACKAGE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,382 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,631 დავამატოთ
SUPER CHARGER TOUGH PACKAGE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,563 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2003.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
NAVI EDITION TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,351 დავამატოთ
NAVI EDITION TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,415 დავამატოთ
NAVI EDITION TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,206 დავამატოთ
NAVI EDITION TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,270 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2003.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,459 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,523 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,236 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,335 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,314 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,378 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,190 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2002.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,459 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,523 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,236 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,335 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,314 დავამატოთ
SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,378 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
BASE GRADE TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,190 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2001.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CLASSIC SUPER CHARGER TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,549 დავამატოთ
CLASSIC TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,226 დავამატოთ
CLASSIC TA-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,322 დავამატოთ
CLASSIC SUPER CHARGER TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,409 დავამატოთ
CLASSIC TA-TW1 EN07 RR 5MT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,086 დავამატოთ
CLASSIC TA-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 48 რეგულარი(92) 1,182 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGONSUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2000.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CLASSIC GF-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,127 დავამატოთ
CLASSIC SUPER CHARGER GF-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,332 დავამატოთ
CLASSIC GF-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,267 დავამატოთ
CLASSIC SUPER CHARGER GF-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,472 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  2000.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CLASSIC PREMIUM GF-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,307 დავამატოთ
CLASSIC PREMIUM GF-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,167 დავამატოთ
SUBARU DIAS WAGON
გამოშვება  1999.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CLASSIC SUPER CHARGER GF-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,472 დავამატოთ
CLASSIC SUPER CHARGER GF-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,332 დავამატოთ
CLASSIC GF-TW1 EN07 RR 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,127 დავამატოთ
CLASSIC GF-TW2 EN07 Full-time 4WD 3AT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,267 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp