დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ EXIGA
SUBARU EXIGA
გამოშვება  2014.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,592 დავამატოთ
2.5I SPEC B EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,862 დავამატოთ
2.0GT-S EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,024 დავამატოთ
AIRBREAK DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,754 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,484 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,592 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT L PACKAGE DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,776 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,938 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT L PACKAGE DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,089 დავამატოთ
2.5I SPEC B EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,862 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT S PACKAGE DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,862 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2013.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,415 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,520 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT L PACKAGE DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,699 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,856 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT L PACKAGE DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,003 დავამატოთ
2.5I SPEC B EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,783 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT S PACKAGE DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,783 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2012.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0I DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,184 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,352 დავამატოთ
2.5I DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,415 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,520 დავამატოთ
2.5I EYESIGHT ALCANTARA SELECTION DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,625 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,856 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT ALCANTARA SELECTION DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,930 დავამატოთ
TS DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,749 დავამატოთ
SUBARU EXIGA
გამოშვება  2012.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0I-S ADVANTAGE LINE DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,331 დავამატოთ
2.0I-S ADVANTAGE LINE DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,520 დავამატოთ
2.5I-S ADVANTAGE LINE DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,751 დავამატოთ
SUBARU EXIGA
გამოშვება  2012.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I SPEC B EYESIGHT DBA-YAM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,783 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2011.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0I DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 1,995 დავამატოთ
2.0I DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,184 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,121 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,310 დავამატოთ
2.5I-S DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,604 დავამატოთ
2.5I-S ALCANTARA SELECTION DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.0GT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,856 დავამატოთ
2.0GT ALCANTARA SELECTION DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,930 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2010.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0I DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 1,995 დავამატოთ
2.0I DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,184 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,121 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,310 დავამატოთ
2.0I-L IVORY SELECTION DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,363 დავამატოთ
2.0I-L IVORY SELECTION DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,552 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,226 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,415 დავამატოთ
2.5I-S DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,604 დავამატოთ
2.5I-S ALCANTARA SELECTION DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.0GT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,856 დავამატოთ
2.0GT BLACK LEATHER SELECTION DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,260 დავამატოთ
2.0GT EYESIGHT DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2010.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYESIGHT CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
2.0GT CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,856 დავამატოთ
2.0GT BLACK LEATHER SELECTION CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,260 დავამატოთ
SUBARU EXIGA
გამოშვება  2010.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0I-S LIMITED DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,415 დავამატოთ
2.0I-S LIMITED DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,226 დავამატოთ
2.0GT LIMITED DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,930 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2009.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYESIGHT CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,129 დავამატოთ
2.0GT CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,835 დავამატოთ
2.0GT BLACK LEATHER SELECTION CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,239 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,226 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,415 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,121 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,310 დავამატოთ
2.0I-L IVORY SELECTION DBA-YA4 EJ20 FF CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,363 დავამატოთ
2.0I-L IVORY SELECTION DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD CVT 1.994 150 რეგულარი(92) 2,552 დავამატოთ
2.0I DBA-YA4 EJ20 FF 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 1,911 დავამატოთ
2.0I DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,100 დავამატოთ
2.0I S STYLE DBA-YA4 EJ20 FF 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 1,943 დავამატოთ
2.0I S STYLE DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,132 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2009.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I-S DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,604 დავამატოთ
2.5I-S ALCANTARA SELECTION DBA-YA9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
SUBARU EXIGA
გამოშვება  2009.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT TUNED BY STI CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 3,591 დავამატოთ
SUBARU EXIGASUBARU EXIGA
გამოშვება  2008.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT CBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 225 პრემიუმი(98) 2,783 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA4 EJ20 FF 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,331 დავამატოთ
2.0I-S DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,489 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA4 EJ20 FF 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,205 დავამატოთ
2.0I-L DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,363 დავამატოთ
2.0I DBA-YA4 EJ20 FF 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 1,995 დავამატოთ
2.0I DBA-YA5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 148 რეგულარი(92) 2,153 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp