დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ LEGACY OUTBACK
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2023.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X-BREAK EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,257 დავამატოთ
LIMITED EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,400 დავამატოთ
4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,510 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2022.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X-BREAK EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,147 დავამატოთ
LIMITED EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,290 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2021.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X-BREAK EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,147 დავამატოთ
LIMITED EX 4BA-BT5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 რეგულარი(92) 4,290 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2020.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
B-SPORT 4BA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,410 დავამატოთ
X-BREAK 4BA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,465 დავამატოთ
LIMITED 4BA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,630 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2019.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
B-SPORT DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,410 დავამატოთ
X-BREAK DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,465 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,630 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2018.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,294 დავამატოთ
X-BREAK DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,402 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,564 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2017.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
X ADVANCE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,218 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2017.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,294 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,564 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2016.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LIMITED SMART EDITION DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,348 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,208 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,478 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2015.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,186 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,456 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,754 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,132 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,240 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,748 დავამატოთ
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,024 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT EX EDITION II DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,024 დავამატოთ
GRAND MASTER DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,888 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2014.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GRAND MASTER DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,780 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2014.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,132 დავამატოთ
LIMITED DBA-BS9 FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 175 რეგულარი(92) 3,402 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2013.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I EYE SIGHT EX EDITION DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,150 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2013.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,045 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,150 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,644 დავამატოთ
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,940 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2013.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I EYE SIGHT EX EDITION II DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,940 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2012.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 2,699 დავამატოთ
2.5I L PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,024 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,129 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 რეგულარი(92) 3,234 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,728 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2011.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,003 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,108 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,728 დავამატოთ
2.5I S PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,066 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,171 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2011.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I EYE SIGHT EX EDITION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,245 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2010.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,003 დავამატოთ
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,108 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,728 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2010.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 3,192 დავამატოთ
3.6R EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,801 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2009.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 რეგულარი(92) 2,940 დავამატოთ
3.6R DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,465 დავამატოთ
3.6R SI CRUISE DBA-BRF EZ36 Full-time 4WD 5AT 3.629 260 რეგულარი(92) 3,701 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2008.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,919 დავამატოთ
2.5I SI CRUISE DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 3,077 დავამატოთ
3.0R EYE SIGHT DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,523 დავამატოთ
2.5XT CBA-BPH EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 265 პრემიუმი(98) 3,470 დავამატოთ
2.5XT EYE SIGHT CBA-BPH EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 265 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2008.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I SMART SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,762 დავამატოთ
2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 3,098 დავამატოთ
2.5XT PREMIUM LEATHER LIMITED CBA-BPH EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 265 პრემიუმი(98) 3,649 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2007.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,234 დავამატოთ
3.0R SI CRUISE DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,460 დავამატოთ
2.5I DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,688 დავამატოთ
2.5I S-STYLE DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,788 დავამატოთ
2.5I L-STYLE DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,830 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2007.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I URBAN SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,888 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2006.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,688 დავამატოთ
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,192 დავამატოთ
2.5I L.L.BEAN EDITION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,940 დავამატოთ
3.0R L.L.BEAN EDITION DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,397 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2006.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I S-STYLE LIMITED DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 რეგულარი(92) 2,830 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2005.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
2.5I L.L.BEAN EDITION CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,930 დავამატოთ
3.0R L.L.BEAN EDITION CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,355 დავამატოთ
2.5I S-STYLE CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,730 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2005.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.5I S-STYLE BLACK INTERIOR SELECTION CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,809 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2004.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0R L.L.BEAN EDITION CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,355 დავამატოთ
2.5I L.L.BEAN EDITION CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,930 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2004.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
2.5I CBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2004.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,150 დავამატოთ
2.5I UA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,678 დავამატოთ
SUBARU LEGACY OUTBACKSUBARU LEGACY OUTBACK
გამოშვება  2003.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 პრემიუმი(98) 3,000 დავამატოთ
2.5I UA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 165 რეგულარი(92) 2,550 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp