დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ CHIFFON
SUBARU CHIFFON
გამოშვება  2022.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,386 დავამატოთ
L 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,513 დავამატოთ
G 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,562 დავამატოთ
G 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,683 დავამატოთ
CUSTOM R 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,804 დავამატოთ
CUSTOM RS 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,892 დავამატოთ
CUSTOM R 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,925 დავამატოთ
CUSTOM RS 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 2,013 დავამატოთ
SUBARU CHIFFON
გამოშვება  2021.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,342 დავამატოთ
L SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,469 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,617 დავამატოთ
GS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,749 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,749 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,870 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,887 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,903 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,964 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 2,008 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 2,024 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 2,085 დავამატოთ
SUBARU CHIFFON
გამოშვება  2020.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,342 დავამატოთ
L SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,469 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,491 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,617 დავამატოთ
GS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,727 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,749 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,810 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,870 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,881 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,931 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,942 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 2,002 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 2,063 დავამატოთ
SUBARU CHIFFONSUBARU CHIFFON
გამოშვება  2019.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,307 დავამატოთ
L SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,431 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,501 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,620 დავამატოთ
GS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,652 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,706 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,787 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,825 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,906 დავამატოთ
SUBARU CHIFFONSUBARU CHIFFON
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,331 დავამატოთ
L SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,458 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,529 დავამატოთ
G SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,650 დავამატოთ
GS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,683 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA650F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,738 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA650F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,821 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST 6BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,859 დავამატოთ
CUSTOM RS SMART ASSIST 5BA-LA660F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,942 დავამატოთ
SUBARU CHIFFONSUBARU CHIFFON
გამოშვება  2018.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
G SPECIAL SPORT SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,485 დავამატოთ
G SPECIAL SPORT SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,609 დავამატოთ
SUBARU CHIFFONSUBARU CHIFFON
გამოშვება  2017.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,285 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,415 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,420 დავამატოთ
G SPECIAL SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,485 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,544 დავამატოთ
G SPECIAL SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,609 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,618 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,652 დავამატოთ
CUSTOM R SPECIAL SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,685 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,742 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,750 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,777 დავამატოთ
CUSTOM R SPECIAL SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,809 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,874 დავამატოთ
SUBARU CHIFFONSUBARU CHIFFON
გამოშვება  2016.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,618 დავამატოთ
CUSTOM R SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,742 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,544 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,285 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,415 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,420 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,652 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST DBA-LA600F KF FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,750 დავამატოთ
CUSTOM R LIMITED SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,777 დავამატოთ
CUSTOM RS LIMITED SMART ASSIST DBA-LA610F KF Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,874 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp