დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ WRX S4
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2024.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
STI SPORT SHARP 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 6,237 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2023.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GT-H EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,477 დავამატოთ
STI SPORT R EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 5,027 დავამატოთ
SUBARU WRX S4
გამოშვება  2022.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GT-H 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,004 დავამატოთ
GT-H EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,389 დავამატოთ
STI SPORT R 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,444 დავამატოთ
STI SPORT R EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,829 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2021.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GT-H 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,004 დავამატოთ
GT-H EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,389 დავამატოთ
STI SPORT R 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,389 დავამატოთ
STI SPORT R EX 5BA-VBH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 პრემიუმი(98) 4,774 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2020.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
STI SPORT EYE SIGHT 3BA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,169 დავამატოთ
STI SPORT SHARP 3BA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,741 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2019.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,370 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,737 დავამატოთ
STI SPORT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,093 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,432 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,806 დავამატოთ
STI SPORT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,169 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2018.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
STI SPORT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,093 დავამატოთ
SUBARU WRX S4
გამოშვება  2018.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,370 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,737 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2017.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,370 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,737 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2016.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,348 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,564 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TS DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 4,968 დავამატოთ
TS NBR CHALLENGE PACKAGE DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 5,292 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2015.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,348 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,564 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2015.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORVITA DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,910 დავამატოთ
SUBARU WRX S4SUBARU WRX S4
გამოშვება  2014.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0GT EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,348 დავამატოთ
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VAG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 პრემიუმი(98) 3,564 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp