დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ PLEO PLUS
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2023.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
G 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,232 დავამატოთ
L 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,234 დავამატოთ
G 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,364 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2022.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 970 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
L 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
G 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,232 დავამატოთ
L 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,234 დავამატოთ
G 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,364 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2022.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 970 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,232 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,234 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,364 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2021.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,113 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,245 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2020.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 913 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 979 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,045 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2020.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 913 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 979 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,045 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2020.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 915 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 981 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,047 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,113 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,113 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,245 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 913 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 979 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,045 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,111 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,243 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,375 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2018.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 896 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 961 დავამატოთ
F 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,026 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
F SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,220 დავამატოთ
L SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,220 დავამატოთ
G SMART ASSIST 5BA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2017.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F SMART ASSIST DBA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 961 დავამატოთ
F DBA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,026 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
F SMART ASSIST DBA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,091 დავამატოთ
F DBA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 896 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,220 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA350F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,220 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA360F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,350 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2015.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 766 დავამატოთ
F DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 916 დავამატოთ
F SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 967 დავამატოთ
L DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,080 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,214 დავამატოთ
FA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,018 დავამატოთ
FA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,070 დავამატოთ
LA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,131 დავამატოთ
LA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,183 დავამატოთ
GA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,317 დავამატოთ
L SMART ASSIST BLACK EDITION DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,037 დავამატოთ
LA SMART ASSIST BLACK EDITION DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,177 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2014.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 766 დავამატოთ
F DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 916 დავამატოთ
F SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 967 დავამატოთ
F SMART ASSIST ALPHA DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 976 დავამატოთ
L DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,080 დავამატოთ
L SMART ASSIST ALPHA DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,089 დავამატოთ
G SMART ASSIST ALPHA DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,214 დავამატოთ
FA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,018 დავამატოთ
FA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,070 დავამატოთ
FA SMART ASSIST ALPHA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,079 დავამატოთ
LA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,131 დავამატოთ
LA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,183 დავამატოთ
LA SMART ASSIST ALPHA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,192 დავამატოთ
GA SMART ASSIST ALPHA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 49 რეგულარი(92) 1,317 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 766 დავამატოთ
F DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 915 დავამატოთ
F SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 967 დავამატოთ
L DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,029 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,080 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,214 დავამატოთ
FA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,018 დავამატოთ
FA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,070 დავამატოთ
LA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,131 დავამატოთ
LA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,183 დავამატოთ
GA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,317 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUSSUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2013.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 745 დავამატოთ
F DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 890 დავამატოთ
F SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 940 დავამატოთ
L DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,000 დავამატოთ
L SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,050 დავამატოთ
G SMART ASSIST DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,180 დავამატოთ
FA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 990 დავამატოთ
FA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,040 დავამატოთ
LA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,100 დავამატოთ
LA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,150 დავამატოთ
GA SMART ASSIST DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,280 დავამატოთ
SUBARU PLEO PLUSSUBARU PLEO PLUS
გამოშვება  2012.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 795 დავამატოთ
F DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 900 დავამატოთ
L DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
G DBA-LA300F KF FF CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,118 დავამატოთ
FA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,000 დავამატოთ
LA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,098 დავამატოთ
GA DBA-LA310F KF Full-time 4WD CVT 0.658 52 რეგულარი(92) 1,218 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp