დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ ABARTH ⁄ 595
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2022.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F595 3BA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 4,220 დავამატოთ
TURISMO 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 4,450 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,670 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,860 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2022.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
F595 3BA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,900 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2022.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 4,120 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,320 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,500 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2021.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 3BA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,000 დავამატოთ
TURISMO 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,630 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,830 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,000 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2021.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MOMENTO 3BA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,120 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2021.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
MONSTER ENERGY YAMAHA 3BA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,400 დავამატოთ
MONSTER ENERGY YAMAHA 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,570 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2021.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 3BA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,200 დავამატოთ
TURISMO 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,850 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,040 დავამატოთ
COMPETIZIONE 3BA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,210 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2020.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ESSEESSE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,030 დავამატოთ
ESSEESSE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,200 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2020.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PISTA ABA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,280 დავამატოთ
PISTA ABA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,450 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2020.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SCORPIONEORO 3BA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
SCORPIONEORO 3BA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,790 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2019.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,760 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,920 დავამატოთ
COMPETIZIONE PERFORMANCE PACKAGE III ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,060 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2019.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE PERFORMANCE PACKAGE III ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,135 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,000 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5AT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,260 დავამატოთ
TURISMO ABA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,630 დავამატოთ
COMPETIZIONE STILE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,780 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,830 დავამატოთ
COMPETIZIONE STILE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,950 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,000 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2018.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 2,990 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5AT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,200 დავამატოთ
TURISMO ABA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,560 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,760 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,920 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2018.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE PERFORMANCE PACKAGE II ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,980 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2018.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO MT LIMITED ABA-31214T 312B3 FF 5MT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,450 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2018.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 2,992 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5AT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,165 დავამატოთ
TURISMO ABA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,532 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,726 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,888 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2017.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE PERFORMANCE PACKAGE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,974 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2017.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,650 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,812 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2017.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5MT 1.368 145 პრემიუმი(98) 2,938 დავამატოთ
BASE GRADE ABA-31214T 312B4 FF 5AT 1.368 145 პრემიუმი(98) 3,100 დავამატოთ
TURISMO ABA-31214T 312B3 FF 5AT 1.368 165 პრემიუმი(98) 3,467 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,650 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-31214T 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,812 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2016.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE ABA-312141 312A3 FF 5MT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,532 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 3,694 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2015.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,391 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312141 312A1 FF 5MT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,434 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,596 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2015.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE SCORPIO ABA-312141 312A1 FF 5MT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,532 დავამატოთ
COMPETIZIONE SCORPIO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,694 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,283 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,488 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312141 312A1 FF 5MT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,326 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2014.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,192 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,392 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312141 312A1 FF 5MT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,234 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2014.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,316 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312141 312A1 FF 5MT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,359 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,521 დავამატოთ
ABARTH 595ABARTH 595
გამოშვება  2013.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,190 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,390 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2013.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
TURISMO LIMITED ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 160 პრემიუმი(98) 3,190 დავამატოთ
ABARTH 595
გამოშვება  2013.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
50TH ANNIVERSARY ABA-312142 312A3 FF 5AT 1.368 180 პრემიუმი(98) 4,849 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp