დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ ALFA ROMEO ⁄ GIULIETTA
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2021.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE 1750 TBI 7BA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 3,990 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2021.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE SPECIALE 7BA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,390 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2020.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE MATT ABA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,190 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2019.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE 1750 TBI ABA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 3,990 დავამატოთ
VELOCE CARBON ABA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,190 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE 1750 TBI ABA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 3,990 დავამატოთ
VELOCE CARBON ABA-94018P 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,268 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2017.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
VELOCE CUOREROSSO ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,406 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2017.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,769 დავამატოთ
SUPER PACK SPORT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,877 დავამატოთ
VELOCE ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,244 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2016.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
DIVINA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,596 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2016.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA FREE DRIVE EDITION ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,704 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2016.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,704 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2016.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CROCIERA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,498 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 241 პრემიუმი(98) 4,255 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2015.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,255 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2015.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA 105th ANNIVERSARY EDITION ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,480 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE 105th ANNIVERSARY EDITION ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 3,980 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2015.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,175 დავამატოთ
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,596 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,255 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2015.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,169 დავამატოთ
KEN OKUYAMA SPECIALE ROSSA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,953 დავამატოთ
KEN OKUYAMA SPECIALE BIANCA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,953 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE LAUNCH EDITION ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 4,590 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2015.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
QUADRIFOGLIO VERDE 105th ANNIVERSARY EDITION II ABA-940181 940B2 FF 6AT 1.742 240 პრემიუმი(98) 3,980 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2014.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,110 დავამატოთ
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,521 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,271 დავამატოთ
CLASSICA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,579 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,682 დავამატოთ
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,785 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,991 დავამატოთ
SPRINT SPECIALE ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,065 დავამატოთ
SPORTIVA ALFISTI ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,785 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2014.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA ALFISTI ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2014.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT JUNIOR ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 2,992 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA SPECIAL EDITION ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,580 დავამატოთ
ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 2,980 დავამატოთ
SPRINT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,180 დავამატოთ
CLASSICA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,480 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,580 დავამატოთ
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,880 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORTIVA ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,680 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
QUADRIFOGLIO VERDE ALFISTI2 ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,980 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COMPETIZIONE WHITE EDITION ABA-94014 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,580 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2013.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT SPECIALE ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 2,980 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2012.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,180 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-940141 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,580 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,880 დავამატოთ
ALFA ROMEO GIULIETTAALFA ROMEO GIULIETTA
გამოშვება  2012.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPRINT ABA-94014 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,180 დავამატოთ
COMPETIZIONE ABA-94014 940A2 FF 6AT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,580 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,880 დავამატოთ
COMPETIZIONE ALFISTI ABA-94014 940A2 FF 6MT 1.368 170 პრემიუმი(98) 3,480 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ALFISTI ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,980 დავამატოთ
QUADRIFOGLIO VERDE ABA-94018 940A1 FF 6MT 1.742 235 პრემიუმი(98) 3,880 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp