დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ JAGUAR ⁄ XK
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY COUPE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,450 დავამატოთ
PORTFOLIO CONVERTIBLE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 14,710 დავამატოთ
R COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 15,840 დავამატოთ
R-S COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 18,000 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2012.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BLACK PACK LIMITED CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,364 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2011.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PORTFOLIO CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
PORTFOLIO CONVERTIBLE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 14,500 დავამატოთ
R COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 15,500 დავამატოთ
R CONVERTIBLE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 16,500 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2011.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E50 LIMITED COUPE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,350 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2011.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-S COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 17,500 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2011.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY COUPE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
PORTFOLIO CONVERTIBLE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 14,300 დავამატოთ
R COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 15,300 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2010.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY COUPE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
LUXURY CONVERTIBLE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 13,000 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2010.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE LUXURY LIMITED CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2009.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PORTFOLIO CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
PORTFOLIO CONVERTIBLE CBA-J438B 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 14,500 დავამატოთ
R COUPE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 15,500 დავამატოთ
R CONVERTIBLE CBA-J43YB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 16,500 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2008.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R PORTFOLIO CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 15,000 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2008.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,500 დავამატოთ
CONVERTIBLE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 12,500 დავამატოთ
R COUPE CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 13,500 დავამატოთ
R CONVERTIBLE CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 14,500 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2007.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R COUPE CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 13,300 დავამატოთ
R CONVERTIBLE CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 14,300 დავამატოთ
COUPE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,300 დავამატოთ
CONVERTIBLE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 12,300 დავამატოთ
R PORTFOLIO CBA-J439A 9B FR 6AT 4.196 426 პრემიუმი(98) 14,900 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2006.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
COUPE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,300 დავამატოთ
CONVERTIBLE CBA-J435A 5B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 12,300 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2005.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R 4.2-S GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,900 დავამატოთ
R 4.2-S GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 15,900 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2005.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R C PACK GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,293 დავამატოთ
R D PACK GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,545 დავამატოთ
R E PACK GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 15,776 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2004.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE CLASSIC GH-J412A 2B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,500 დავამატოთ
R COUPE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,600 დავამატოთ
R CONVERTIBLE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 14,600 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2004.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R BLACK KNIGHT GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,900 დავამატოთ
R BLACK KNIGHT GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 15,700 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2003.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE CLASSIC GH-J412A 2B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 10,930 დავამატოთ
R COUPE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,930 დავამატოთ
R CONVERTIBLE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,830 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2002.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE CLASSIC GH-J412A 2B FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 10,900 დავამატოთ
R COUPE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,900 დავამატოთ
R CONVERTIBLE GH-J413A 3B FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,800 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2001.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R100 COUPE GF-J41PB PB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  2000.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R SILVER STONE GF-J41PB PB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 12,410 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  2000.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE CLASSIC GF-J41NB NB FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 10,400 დავამატოთ
R COUPE GF-J41PB PB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 11,200 დავამატოთ
R CONVERTIBLE GF-J41PB PB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 13,100 დავამატოთ
JAGUAR XK
გამოშვება  1999.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R CONVERTIBLE GF-JEFB EC FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 12,550 დავამატოთ
R COUPE GF-JEFB EC FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 10,690 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  1999.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R COUPE GF-J41PA PA FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 11,100 დავამატოთ
R CONVERTIBLE GF-J41PA PA FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 12,900 დავამატოთ
8 COUPE GF-JEDC NC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 9,300 დავამატოთ
8 COUPE CLASSIC GF-JEDC NC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 10,300 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  1998.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE GF-JEDC NC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 8,880 დავამატოთ
8 COUPE CLASSIC GF-JEDC NC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  1997.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE E-JEDA CJ FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 8,880 დავამატოთ
JAGUAR XKJAGUAR XK
გამოშვება  1996.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 COUPE SPORT E-JEDA CJ FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 8,880 დავამატოთ
8 COUPE CLASSIC E-JEDA CJ FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ
8 CONVERTIBLE E-JFDA CJ FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 11,700 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp