დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ JAGUAR ⁄ EPACE
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2023.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 პრემიუმი(98) 9,730 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 7,640 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,680 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 8,070 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 8,110 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2023.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 პრემიუმი(98) 9,260 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 7,270 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,310 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 7,680 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,720 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2022.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 პრემიუმი(98) 8,820 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 6,920 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 6,960 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 პრემიუმი(98) 7,310 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,350 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2021.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 4,980 დავამატოთ
S P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,530 დავამატოთ
SE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,840 დავამატოთ
R-DYNAMIC S P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,210 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,570 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,980 დავამატოთ
LAUNCH EDITION 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 8,548 დავამატოთ
BASE GRADE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 დიზელი 5,280 დავამატოთ
S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 დიზელი 5,760 დავამატოთ
R-DYNAMIC S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 დიზელი 6,000 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 დიზელი 6,310 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2019.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,370 დავამატოთ
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,130 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2019.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,390 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2019.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
CONNECTED DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 4,690 დავამატოთ
CONNECTED LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 4,770 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2019.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SENSORY PERFORMANCE EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,555 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 4,560 დავამატოთ
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,150 დავამატოთ
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,710 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,930 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,490 დავამატოთ
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,490 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,560 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 7,030 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,110 დავამატოთ
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,532 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,660 დავამატოთ
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 4,640 დავამატოთ
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,250 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,680 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,240 დავამატოთ
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,240 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2018.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 4,750 დავამატოთ
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,280 დავამატოთ
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,430 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,960 დავამატოთ
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,970 დავამატოთ
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,050 დავამატოთ
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,440 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,500 დავამატოთ
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,580 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,580 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,970 დავამატოთ
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,060 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,110 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,590 დავამატოთ
FIRST EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 7,640 დავამატოთ
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 4,510 დავამატოთ
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,040 დავამატოთ
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,190 დავამატოთ
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,720 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,720 დავამატოთ
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,200 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,250 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,730 დავამატოთ
FIRST EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 7,380 დავამატოთ
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
გამოშვება  2018.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 4,430 დავამატოთ
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 4,750 დავამატოთ
R-DYNAMIC 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 4,860 დავამატოთ
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,010 დავამატოთ
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,190 დავამატოთ
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,340 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,440 დავამატოთ
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,560 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,770 დავამატოთ
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 5,890 დავამატოთ
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 5,960 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 5,990 დავამატოთ
HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,110 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,320 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,390 დავამატოთ
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,440 დავამატოთ
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,500 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,550 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 პრემიუმი(98) 6,870 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 6,930 დავამატოთ
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,060 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 7,490 დავამატოთ
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 4,510 დავამატოთ
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 4,940 დავამატოთ
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,100 დავამატოთ
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,530 დავამატოთ
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 5,640 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,080 დავამატოთ
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,200 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 დიზელი 6,630 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp