Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ SATURN ⁄ SW2 WAGON
Թափքի համարը: Ցանկացած S8Z
SATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  2000.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
MULTI DVD NAVI PACKAGE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 2,025 Ավելացնել
SATURN SW2 WAGONSATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  2000.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,695 Ավելացնել
BASEGRADE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,770 Ավելացնել
G PACKAGE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,830 Ավելացնել
G PACKAGE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,905 Ավելացնել
GL PACKAGE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,920 Ավելացնել
GL PACKAGE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
SATURN SW2 WAGONSATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  2000.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,695 Ավելացնել
BASEGRADE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,770 Ավելացնել
G PACKAGE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,830 Ավելացնել
G PACKAGE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,905 Ավելացնել
GL PACKAGE GF-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,920 Ավելացնել
GL PACKAGE GF-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,995 Ավելացնել
SATURN SW2 WAGONSATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  1999.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
BASEGRADE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,755 Ավելացնել
G PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,885 Ավելացնել
GL PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,975 Ավելացնել
G PACKAGE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,810 Ավելացնել
GL PACKAGE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,900 Ավելացնել
SATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  1998.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
NAVIGATION PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,985 Ավելացնել
AUDIO PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 126 Ռեգուլյառ (92) 1,915 Ավելացնել
SATURN SW2 WAGONSATURN SW2 WAGON
Արտադրություն  1997.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,680 Ավելացնել
BASEGRADE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,755 Ավելացնել
G PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,885 Ավելացնել
GL PACKAGE E-S8Z 1C FF 4AT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,975 Ավելացնել
G PACKAGE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,810 Ավելացնել
GL PACKAGE E-S8Z 1C FF 5MT 1.901 124 Ռեգուլյառ (92) 1,900 Ավելացնել


support@jpcenter.ru €понские авто аукционы avto.jp