დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
მწარმოებელი
ძარის მოდელი-ძარის ნომერი (N digits)

 
 
1. ავტომობილის ქარხნიდან გამოშვების თარიღი შესაძლებელია განსხვავებული იყოს მისი პირველი რეგისტრაციის თარიღისაგან.
2. თარიღი დგინდება მხოლოდ იაპონიის შიდა ბაზრისათვის დამაზადებულ მოდელებზე
3. TOYOTA-ს მარკის ავტომობილებზე ძარის ნომრის ბოლოს შესაძლებელია იყოს ასო, მაგალითად KZN185W , ამ შემთხვევაში უნდა მოვაცილოთ ბოლო ასო და მივუთითოთ KZN185
მწარმოებელი  PAID  დასადგენი თარიღების დიაპაზონი FREE ძარის მოდელი
ძარის ნომერი
აუცილებელი
ციფრების რაოდენობა
ძარის ნომერში
TOYOTA02.2017-07.2020 12.1989-02.2017 KZN185-9034662  7
NISSAN03.2017-02.2019 10.1980-03.2017 N30-2040206
MAZDA09.2010-01.1985-09.2010 BJ8W-1019016
MITSUBISHI 05.2016-09.2021 10.1982-05.2016 N74W-00032277
HONDA12.1998-09.202310.1998-09.2023 GH4-10057157
SUZUKI03.2010- 10.1988-03.2010 TD32W-1001096
SUBARU03.2018-05.2021 09.1982-03.2018 SF5-0697876
ISUZU098.9999- 09.1984-098.9999 NKR66E-75271257
DAIHATSU09.2014-09.2019 10.1989-09.2014 M100S-00133527
support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp