დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ SUBARU ⁄ PLEO NESTA
SUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  2003.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
GS SPECIAL TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 998 დავამატოთ
GS SPECIAL TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,102 დავამატოთ
SUBARU PLEO NESTASUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  2002.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
E TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 950 დავამატოთ
E TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,050 დავამატოთ
G-S TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,125 დავამატოთ
G-S TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,229 დავამატოთ
SUBARU PLEO NESTASUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  2001.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
G SPECIAL TA-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 990 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,094 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ
G TA-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,160 დავამატოთ
G TA-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ
G TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,264 დავამატოთ
RG LA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,335 დავამატოთ
RG LA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,439 დავამატოთ
SUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  2000.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
G SPECIAL GF-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 45 რეგულარი(92) 990 დავამატოთ
G SPECIAL GF-RA1 EN07 FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G SPECIAL GF-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 45 რეგულარი(92) 1,094 დავამატოთ
G SPECIAL GF-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ
SUBARU PLEO NESTASUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  2000.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
G SPECIAL TA-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 990 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,094 დავამატოთ
G SPECIAL TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ
G TA-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G TA-RA1 EN07 FF CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,160 დავამატოთ
G TA-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 46 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ
G TA-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 60 რეგულარი(92) 1,264 დავამატოთ
RG GF-RA1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,335 დავამატოთ
RG GF-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,439 დავამატოთ
SUBARU PLEO NESTASUBARU PLEO NESTA
გამოშვება  1999.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
G GF-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,264 დავამატოთ
RG GF-RA2 EN07 Full-time 4WD CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,439 დავამატოთ
G GF-RA1 EN07 FF 5MT 0.658 45 რეგულარი(92) 1,075 დავამატოთ
G GF-RA1 EN07 FF CVT 0.658 58 რეგულარი(92) 1,160 დავამატოთ
RG GF-RA1 EN07 FF CVT 0.658 64 რეგულარი(92) 1,335 დავამატოთ
G GF-RA2 EN07 Full-time 4WD 5MT 0.658 45 რეგულარი(92) 1,179 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp