დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ JAGUAR ⁄ XJ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,700 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 12,760 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 14,290 დავამატოთ
R-SPORT CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 14,610 დავამატოთ
R 575 CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 575 პრემიუმი(98) 19,220 დავამატოთ
R575 V8 FINAL EDITION CBA-J12MA ---- FR 8AT 4.999 575 პრემიუმი(98) 19,680 დავამატოთ
AUTOBIOGRAPHY LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 21,070 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2017.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,490 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 12,530 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 14,030 დავამატოთ
R-SPORT CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 14,340 დავამატოთ
R 575 CBA-J12MA ---- FR 8AT 4.999 575 პრემიუმი(98) 18,870 დავამატოთ
AUTOBIOGRAPHY LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 20,690 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2016.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,970 დავამატოთ
LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,220 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 12,260 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 13,730 დავამატოთ
R-SPORT CBA-J128B ---- FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 14,040 დავამატოთ
R CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 18,560 დავამატოთ
AUTOBIOGRAPHY CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 20,420 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2015.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,640 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,730 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 13,830 დავამატოთ
SUPERSPORT LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 19,430 დავამატოთ
R CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 17,970 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2015.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,770 დავამატოთ
LUXURY CBA-J128B 204PT FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,000 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 12,020 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 13,460 დავამატოთ
R CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 18,200 დავამატოთ
AUTOBIOGRAPHY CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 20,020 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,260 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,310 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 13,370 დავამატოთ
SUPERSPORT LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 18,870 დავამატოთ
R CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 17,430 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2013.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,000 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 11,000 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 13,000 დავამატოთ
SUPERSPORT LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 18,350 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2013.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 550 პრემიუმი(98) 16,950 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2012.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12PB 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 9,000 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J128B 306PN FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 10,900 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J128B 306PN FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 12,900 დავამატოთ
SUPERSPORT CBA-J12MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 16,850 დავამატოთ
SUPERSPORT LWB CBA-J24MA 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 18,250 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2010.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
LUXURY CBA-J12LA ---- FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 10,000 დავამატოთ
PREMIUM LUXURY CBA-J12LA ---- FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 11,500 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J12LA ---- FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 13,200 დავამატოთ
PORTFOLIO LWB CBA-J24MA ---- FR 6AT 4.999 470 პრემიუმი(98) 16,000 დავამატოთ
SUPERSPORT CBA-J12MA ---- FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 16,550 დავამატოთ
SUPERSPORT LWB CBA-J24MA ---- FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 17,550 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2009.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY LIMITED CBA-J71VB VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 8,150 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2008.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PORTFOLIO CBA-J72SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 10,050 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2008.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 EXECUTIVE CBA-J71VB VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,790 დავამატოთ
4.2 EXECUTIVE CBA-J72SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 9,050 დავამატოთ
4.2 SOVEREIGN CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,500 დავამატოთ
4.2 SOVEREIGN L CBA-J82TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,300 დავამატოთ
R CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,050 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2007.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 EXECUTIVE CBA-J71VB VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,690 დავამატოთ
4.2 SOVEREIGN CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,400 დავამატოთ
R CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
4.2 SOVEREIGN L CBA-J82TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,200 დავამატოთ
4.2 EXECUTIVE CBA-J72SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2006.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
4.2 SOVEREIGN CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,400 დავამატოთ
4.2 SOVEREIGN L CBA-J82TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,200 დავამატოთ
3.0 EXECUTIVE CBA-J71VB VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,690 დავამატოთ
R CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
4.2 EXECUTIVE CBA-J72SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2006.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R CBA-J72TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
3.0 EXECUTIVE CBA-J71VB VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,690 დავამატოთ
8 L 3.5 CBA-J80RB RB FR 6AT 3.554 267 პრემიუმი(98) 9,900 დავამატოთ
8 3.5 CBA-J72RB RB FR 6AT 3.554 267 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
SUPER V8 CBA-J72TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,600 დავამატოთ
8 L 4.2 CBA-J80SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,800 დავამატოთ
8 4.2 CBA-J72SB SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 10,750 დავამატოთ
SUPER V8 L CBA-J82TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 15,200 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2006.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R LIMITED CBA-J73TB TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2005.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SUPER V8 PORTFOLIO GH-J82TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 16,800 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2005.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 L 3.5 GH-J80RA RB FR 6AT 3.554 267 პრემიუმი(98) 9,900 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2004.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6 3.0 GH-J71VA VB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 8,490 დავამატოთ
8 3.5 GH-J72RA RB FR 6AT 3.554 267 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
8 4.2 GH-J72SA SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 10,750 დავამატოთ
R GH-J73TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,950 დავამატოთ
SUPER V8 GH-J73TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 13,600 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2004.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 L 4.2 GH-J80SA SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 11,800 დავამატოთ
SUPER V8 L GH-J82TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 15,200 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2003.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 3.5 GH-J72RA RB FR 6AT 3.554 267 პრემიუმი(98) 8,330 დავამატოთ
8 4.2 GH-J72SA SB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 9,930 დავამატოთ
R GH-J73TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 11,930 დავამატოთ
SUPER V8 GH-J73TA TB FR 6AT 4.196 406 პრემიუმი(98) 12,530 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2001.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
SPORT 3.2-V8 GF-J13KB KB FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 7,500 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2001.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EXECUTIVE 3.2-V8 GF-J13KB KB FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,900 დავამატოთ
EXECUTIVE 4.0-V8 GF-J13LB LB FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 7,900 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  2001.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R100 GF-J15MB MB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  2000.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EXECUTIVE 3.2-V8 GF-J13KB KB FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 7,100 დავამატოთ
EXECUTIVE 4.0-V8 GF-J13LB LB FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 8,100 დავამატოთ
R 4.0 SUPERCHARGED V8 GF-J15MB MB FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 11,100 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  1999.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
EXECUTIVE 3.2-V8 GF-JLGC KC FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,990 დავამატოთ
EXECUTIVE 4.0-V8 GF-JLDC LC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 7,990 დავამატოთ
R 4.0 SUPERCHARGED V8 GF-J15MA MA FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 10,990 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1998.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 3.2-V8 GF-JLGC KC FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,220 დავამატოთ
EXECUTIVE 3.2-V8 GF-JLGC KC FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
EXECUTIVE 4.0-V8 GF-JLDC LC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 7,950 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1997.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
8 3.2-V8 E-JLGB KC FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,220 დავამატოთ
EXECUTIVE 3.2-V8 E-JLGB KC FR 5AT 3.252 243 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
EXECUTIVE 4.0-V8 E-JLDB LC FR 5AT 3.996 294 პრემიუმი(98) 7,950 დავამატოთ
R 4.0 SUPERCHARGED V8 E-JLFB DC FR 5AT 3.996 375 პრემიუმი(98) 10,600 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  1996.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLGA 9H FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,220 დავამატოთ
6-3.2S E-JLGA 9H FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
6-4.0S E-JLDA 9J FR 4AT 3.98 245 პრემიუმი(98) 7,950 დავამატოთ
R 4.0 SUPERCHARGED E-JLFA 9K FR 4AT 3.98 325 პრემიუმი(98) 10,450 დავამატოთ
JAGUAR XJJAGUAR XJ
გამოშვება  1995.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLGA 9H FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,220 დავამატოთ
6-3.2S E-JLGA 9H FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
6-4.0S E-JLDA 9J FR 4AT 3.98 245 პრემიუმი(98) 7,950 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1994.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLGA ---- FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,220 დავამატოთ
6-3.2S E-JLGA ---- FR 4AT 3.238 215 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
6-4.0S E-JLDA ---- FR 4AT 3.98 245 პრემიუმი(98) 7,950 დავამატოთ
12 E-JLSA ---- FR 4AT 5.992 315 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
R 4.0 SUPERCHARGED E-JLFA ---- FR 4AT 3.98 325 პრემიუმი(98) 10,450 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1993.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLG 9B FR 4AT 3.238 200 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
6-4.0 E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 8,200 დავამატოთ
12 E-JLS ---- FR 4AT 5.992 310 პრემიუმი(98) 11,850 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1992.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLG 9B FR 4AT 3.238 200 პრემიუმი(98) 6,950 დავამატოთ
6-4.0 E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 8,200 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1991.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLG 9B FR 4AT 3.238 200 პრემიუმი(98) 7,450 დავამატოთ
6-4.0 E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 8,400 დავამატოთ
6-4.0 SPORTS E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 9,350 დავამატოთ
JAGUAR XJ
გამოშვება  1990.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
6-3.2 E-JLG 9B FR 4AT 3.238 200 პრემიუმი(98) 6,750 დავამატოთ
6-4.0 E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 7,700 დავამატოთ
6-4.0 SPORTS E-JLD 9E FR 4AT 3.98 225 პრემიუმი(98) 8,550 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp