დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
დასაწყისი ⁄ JAGUAR ⁄ XF
JAGUAR XF
გამოშვება  2023.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC SE P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,700 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 8,670 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2023.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC SE P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,290 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 8,260 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2022.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
R-DYNAMIC SE P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,230 დავამატოთ
R-DYNAMIC BLACK P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,430 დავამატოთ
S D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,140 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 8,200 დავამატოთ
R-DYNAMIC BLACK D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 8,440 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2021.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
S 3BA-JB2XD PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 6,970 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 3BA-JB2XD PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,560 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE 3BA-JB2XD PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,130 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 3BA-JB2XD PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,380 დავამატოთ
S 3CA-JB2ND 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 6,770 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE 3CA-JB2ND 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,530 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2021.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
S P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 6,970 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,560 დავამატოთ
R-DYNAMIC BLACK P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,870 დავამატოთ
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-JB2XD ---- FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 8,130 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE P300 3BA-JB2XD ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,380 დავამატოთ
S D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 6,770 დავამატოთ
R-DYNAMIC SE D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,530 დავამატოთ
R-DYNAMIC BLACK D200 3CA-JB2ND ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 დიზელი 7,880 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2019.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,240 დავამატოთ
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 6,870 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,910 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,510 დავამატოთ
R-SPORT DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,390 დავამატოთ
CHEQUERED FLAG DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,630 დავამატოთ
PORTFOLIO DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 9,180 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,340 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 6,590 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 7,170 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 7,420 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,660 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2019.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,360 დავამატოთ
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,000 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 7,040 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,650 დავამატოთ
R-SPORT DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,550 დავამატოთ
CHEQUERED FLAG DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,800 დავამატოთ
PORTFOLIO DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 9,350 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,460 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 6,710 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 7,300 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 7,560 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,880 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2018.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,140 დავამატოთ
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 6,770 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,810 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,410 დავამატოთ
R-SPORT DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,290 დავამატოთ
PORTFOLIO DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 9,080 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,240 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 6,490 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 7,070 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 7,320 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,560 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2017.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
KEI NISHIKORI EDITION CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,970 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2017.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,050 დავამატოთ
PURE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 6,680 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 200 პრემიუმი(98) 6,720 დავამატოთ
PRESTIGE DBA-JB2XC PT204 FR 8AT 1.995 250 პრემიუმი(98) 7,320 დავამატოთ
R-SPORT DBA-JB2XC ---- FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,200 დავამატოთ
PORTFOLIO DBA-JB2XC ---- FR 8AT 1.995 300 პრემიუმი(98) 8,990 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,150 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 6,400 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,980 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 დიზელი 7,230 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,470 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2016.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,040 დავამატოთ
PRESTIGE CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,680 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,140 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,930 დავამატოთ
R-SPORT CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 9,690 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 10,270 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,200 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2016.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,040 დავამატოთ
PRESTIGE CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,680 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,140 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,930 დავამატოთ
R-SPORT CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 9,690 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 10,270 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,200 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2016.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
JET DIESEL EDITION LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.998 180 დიზელი 7,900 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2016.10~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PRESTIGE CBA-JB2GA 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,710 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA 204DT FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,970 დავამატოთ
R-SPORT CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 9,880 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 10,480 დავამატოთ
S CBA-JB3VA 306PS FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,420 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2015.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
PURE CBA-JB2GA ---- FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,980 დავამატოთ
PRESTIGE CBA-JB2GA ---- FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,680 დავამატოთ
R-SPORT CBA-JB3VA ---- FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 9,690 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-JB3VA ---- FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 10,270 დავამატოთ
S CBA-JB3VA ---- FR 8AT 2.994 380 პრემიუმი(98) 11,050 დავამატოთ
PURE LDA-JB2NA ---- FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,350 დავამატოთ
PRESTIGE LDA-JB2NA ---- FR 8AT 1.999 180 დიზელი 6,930 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2015.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,880 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,860 დავამატოთ
2.0R-SPORT LIMITED EDITION CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,457 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 7,920 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,670 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2015.2~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,690 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,790 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 7,840 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2014.8~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,690 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,790 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 7,840 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,540 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2014.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,610 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,630 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 7,660 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,340 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2014.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0R-SPORT LIMITED EDITION CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,267 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2013.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,450 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,450 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 7,450 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2012.5~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,940 დავამატოთ
5.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 8,290 დავამატოთ
DYNAMIC EDITION CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,488 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2012.1~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
BLACK PACK LIMITED CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,476 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2012.12~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
2.0 LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 5,950 დავამატოთ
2.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05PC 204PT FR 8AT 1.998 240 პრემიუმი(98) 6,940 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J058C 306PS FR 8AT 2.994 340 პრემიუმი(98) 8,290 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 8AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2011.7~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY LIMITED EDITION CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,700 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2011.3~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY SPECIAL EDITION CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,600 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2011.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 5,950 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,940 დავამატოთ
5.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 8,290 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XF
გამოშვება  2010.9~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY LIMITED CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,600 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2010.6~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,500 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,600 დავამატოთ
5.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 9,750 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2009.4~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,500 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,600 დავამატოთ
5.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 8,950 დავამატოთ
PORTFOLIO CBA-J05LB 508PN FR 6AT 4.999 385 პრემიუმი(98) 9,750 დავამატოთ
R CBA-J05MB 508PS FR 6AT 4.999 510 პრემიუმი(98) 12,000 დავამატოთ
JAGUAR XFJAGUAR XF
გამოშვება  2007.11~
აუქციონების შეთავაზებები
მოდიფიკაცია ძარა ძრავი წამყვანი გადაცემათა კოლოფი მოცულობა,
სიმძლავრე,
ცხ.ძალ.
საწვავი ფასი,
ათასი იენი
3.0 LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 6,500 დავამატოთ
3.0 PREMIUM LUXURY CBA-J05FA FB FR 6AT 2.967 243 პრემიუმი(98) 7,600 დავამატოთ
4.2 PREMIUM LUXURY CBA-J05HA HB FR 6AT 4.196 304 პრემიუმი(98) 8,700 დავამატოთ
SV8 CBA-J051A 1B FR 6AT 4.196 416 პრემიუმი(98) 9,950 დავამატოთ


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp