Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ LOTUS ⁄ EXIGE
Թափքի համարը: Ցանկացած 111 1117
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2021.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 390 FINAL EDITION - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 402 Պրեմիում (98) 11,770 Ավելացնել
SPORT 420 FINAL EDITION - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 426 Պրեմիում (98) 13,970 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2020.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 410 20TH ANNIVERSARY EDITION - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 416 Պրեմիում (98) 13,585 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2020.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,900 Ավելացնել
SPORT 410 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 416 Պրեմիում (98) 13,585 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2020.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 GP EDITION - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 11,330 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2019.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2019.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
CUP 430 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 436 Պրեմիում (98) 17,280 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2019.10~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,900 Ավելացնել
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,417 Ավելացնել
CUP 430 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 436 Պրեմիում (98) 17,600 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2018.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2017.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
SPORT 350 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
SPORT 380 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 380 Պրեմիում (98) 11,232 Ավելացնել
SPORT 380 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 380 Պրեմիում (98) 11,232 Ավելացնել
SPORT 380 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 380 Պրեմիում (98) 11,740 Ավելացնել
SPORT 380 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 380 Պրեմիում (98) 11,740 Ավելացնել
CUP 380 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 380 Պրեմիում (98) 13,662 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2016.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
SPORT 350 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
SPORT 350 ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2016.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 8,800 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 8,800 Ավելացնել
S - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,308 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,308 Ավելացնել
S CR - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
S CR - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2015.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,936 Ավելացնել
S - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,444 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,098 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,606 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2015.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S CR - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,800 Ավելացնել
S CR - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 11,308 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2015.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,558 Ավելացնել
S - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,066 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2015.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,066 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,228 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2015.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,936 Ավելացնել
S - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,444 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,098 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3.456 350 Պրեմիում (98) 10,606 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2014.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,558 Ավելացնել
S ROADSTER - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 9,720 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 8,743 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2013.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3.456 350 Պրեմիում (98) 8,500 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2010.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S ABA-1117 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.795 220 Պրեմիում (98) 7,300 Ավելացնել
S PP ABA-1117 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.795 243 Պրեմիում (98) 8,046 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2010.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
CUP 260 ABA-1117 2ZZ Mid-ship 6MT 1.795 260 Պրեմիում (98) 8,880 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2008.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S PP ABA-1117 2ZZ Mid-ship 6MT 1.795 243 Պրեմիում (98) 8,046 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2008.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
CUP 260 - 2ZZ Mid-ship 6MT 1.795 260 Պրեմիում (98) 9,490 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2007.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S ABA-1117 2ZZ Mid-ship 6MT 1.795 221 Պրեմիում (98) 7,300 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2007.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE GH-1117 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.795 192 Պրեմիում (98) 6,468 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2004.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE GH-1117 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.796 192 Պրեմիում (98) 6,038 Ավելացնել
LOTUS EXIGELOTUS EXIGE
Արտադրություն  2004.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE - 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.796 192 Պրեմիում (98) 6,279 Ավելացնել
PERFORMANCE GH-1117 2ZZ-GE Mid-ship 6MT 1.796 192 Պրեմիում (98) 6,752 Ավելացնել
LOTUS EXIGE
Արտադրություն  2001.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASE GRADE GF-111 18K Mid-ship 5MT 1.796 178 Պրեմիում (98) 6,800 Ավելացնել


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp