Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ FORD JAPAN ⁄ FREDA
Արտադրություն  
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
Արտադրություն  
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
FORD JAPAN FREDAFORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1999.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
XL-T KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,409 Ավելացնել
SUPER XL-T KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,614 Ավելացնել
SUPER XL-T KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,726 Ավելացնել
FORD JAPAN FREDAFORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1999.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SUPER XL-T KH-SGLWF WL FR 4AT 2.499 130 Դիզել 2,797 Ավելացնել
XL-T KH-SGLWF WL FR 4AT 2.499 130 Դիզել 2,444 Ավելացնել
SUPER XL-T KH-SGLWF WL FR 4AT 2.499 130 Դիզել 2,685 Ավելացնել
FORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1997.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
SUPER XL-T KD-SGLWF WL(インタークーラー TURBO 付) FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,593 Ավելացնել
SUPER XL-T KD-SGLWF WL(インタークーラー TURBO 付) FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,683 Ավելացնել
XL-T KD-SGLWF WL(インタークーラー TURBO 付) FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,384 Ավելացնել
FORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1996.5~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
XL-T SUPER LIMITED KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,553 Ավելացնել
FORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1996.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
XL-T LIMITED KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,440 Ավելացնել
FORD JAPAN FREDA
Արտադրություն  1995.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
XL-T KD-SGLWF WL FR 5MT 2.499 125 Դիզել 2,192 Ավելացնել
XL-T KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,267 Ավելացնել
XL-T KD-SGLWF WL FR 4AT 2.499 125 Դիզել 2,357 Ավելացնել


support@jpcenter.ru japanese car auctions avto.jp